Chủ tịch huyện Quốc Oai

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích, nguyên nhân mất tích của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai vẫn chưa thể liên lạc

Huyện Quốc Oai đã có Chủ tịch HĐND mới

Huyện Quốc Oai đã có Chủ tịch HĐND mới

(Kiến Thức) - Với kết quả 38/38 phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100%, ông Phùng Văn Dũng - Phó Bí thư huyện ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai.