Chủ tịch huyện Quốc Oai

Cập nhật thông tin, hình ảnh, video Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích, nguyên nhân mất tích của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai vẫn chưa thể liên lạc