Chiến Trường Palmyra

Chiến trường Palmyra trở nên cực kỳ nóng bỏng sau khi phiến quân IS đột ngột đánh chiếm thành phố cổ cùng tên.