CHI BẢO - LÝ THÙY CHANG

Diễn viên Chi Bảo và Lý Thùy Chang kết hôn ngày 10/3. Thông tin, hình ảnh mới cặp đôi Chi Bảo - Lý Thùy Chang. Hé lộ đời tư của diễn viên Chi Bảo.