Cấm Chơi Đàn Trên Phố Đi Bộ Hà Nội

Cập nhật thông tin về vụ việc cháu bé bị cấm chơi đàn trên phố đi bộ Hà Nội; Chi tiết sự thật việc cháu bé chơi đàn trên phố đi bộ Hồ Gươm bị hỏi giấy phép; Ý kiến cơ quan chức năng về sự thật cấm cháu bé biểu diễn trên phố đi bộ.