Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi

Bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi chấn động Sài Gòn đã bị bắt, vậy nguyên nhân do đâu, đối tượng sẽ bị xử lý thế nào.