Quá trình sửa cáp AAG sẽ kéo dài hơn dự kiến

Việc nối cáp AAG bị đứt hôm 5/1 đã diễn ra nhưng theo thông tin mới quá trình này sẽ kéo dài hơn dự kiến

Theo lịch trình mới, vào 11 giờ 16 phút ngày 22/1, mối nối cuối cùng sẽ được thực hiện nhưng phải đến 11 giờ 16 phút ngày 24/1 tuyến cáp mới được hàn nối xong. Công tác sửa chữa dự kiến sẽ kết thúc hoàn toàn vào 9 giờ 16 phút ngày 28/1.
 

Như vậy, so với thông tin trước đó, quá trình để tuyến cáp bình thường lại sẽ vào ngày 24/1 thay vì 23/1.
 

 Sự cố ngày 5/1 đã khiến cho lưu lượng Internet của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước đang khai thác trên tuyến này đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên các nhà mạng đã rất cố gắng điều phối và chuyển bớt lưu lượng sang các hướng dự phòng song tốc độ truy cập Internet quốc tế của người dùng những ngày qua vẫn khá chậm và xảy ra nhiều sự cố rớt mạng.
Theo xahoithongtin.com

Bình luận(0)