Diệt gián tiện lợi bằng hóa chất dạng bột

Tôi thấy ngoài các cửa hàng có bán hóa chất diệt gián dạng bột. Loại này có dễ dùng hơn phun không? - Vũ Đình Hà (Nguyễn Khuyến, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Thị Khoa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư: Hóa chất dạng bột khô là dạng trộn lẫn bột hóa chất diệt côn trùng với bột trơ hoặc bột talc. 
 
Loại này dùng để diệt gián trong nhà tiện lợi vì dễ dàng rải hóa chất vào các khe, kẽ trong tường và khe kẽ hàng rào hoặc hang hốc khác mà gián lẩn trốn, khó có thể phun tới. 
Để rải bột có thể dùng bơm tiêm hoặc thìa con. Bột hóa chất không được dùng nơi có nước vì sẽ kém hiệu quả. 
PV (ghi)

Bình luận(0)