Oai hùng Hải quân đánh bộ Việt Nam

Oai hùng Hải quân đánh bộ Việt Nam

(Kiến Thức) - Hải quân đánh bộ Việt Nam có nhiệm vụ đóng quân bảo vệ các đảo, đá hoặc tấn công, đổ bộ bằng đường biển lên đất liền hoặc lên các đảo bị nước ngoài chiếm đóng.