Ảnh "hiếm có khó tìm" về Sài Gòn năm 1972

Ảnh "hiếm có khó tìm" về Sài Gòn năm 1972

(Kiến Thức) - Năm bố con trên một chiếc Honda, đánh cờ caro trên vỉa hẻ, siêu xích lô chở trẻ em... là những hình ảnh "hiếm có khó tìm" về Sài Gòn năm 1972.