Sài Gòn năm 1971 trong ảnh của Dieter Wahl (1)

Sài Gòn năm 1971 trong ảnh của Dieter Wahl (1)

(Kiến Thức) - Chợ hoa Tết Nguyễn Huệ, con rùa đội bia ở hồ Con Rùa, các bé gái Sài Gòn... là loạt ảnh khó quên về Sài Gòn năm 1971 của cựu binh Mỹ Dieter Wahl.

Ảnh màu nét căng về Đà Nẵng năm 1966 (2)

Ảnh màu nét căng về Đà Nẵng năm 1966 (2)

(Kiến Thức) - Cùng ngắm nhìn Đà Nẵng năm 1966 qua loạt ảnh của Charlie Hanson - cựu binh quân cảnh của căn cứ không quân Mỹ tại Đà Nẵng thời chiến tranh Việt Nam.