Phiến quân ở Đông Aleppo: Cá nằm trên thớt

Phiến quân ở Đông Aleppo: Cá nằm trên thớt

(Kiến Thức) - Quân chính phủ Syria đang đến rất gần mục tiêu giải phóng hoàn toàn Đông Aleppo, sau khi chiếm thêm được 4 quận trọng điểm trong hai ngày 4 và 5/12.