Đông Aleppo giờ trông ra sao?

Đông Aleppo giờ trông ra sao?

(Kiến Thức) - Sau khi trở lại các quận ở đông Aleppo, người dân Syria tiếp tục bắt tay vào quá trình tái thiết vùng đất đổ nát sau 5 năm sa lầy vào nội chiến.