Ly kỳ chuyện vua Gia Long tìm hài cốt của cha

Ly kỳ chuyện vua Gia Long tìm hài cốt của cha

12 năm sau khi mộ của thân phụ bị thất lạc, vua Gia Long đã tìm được hài cốt của cha, và xác định được huyết thống bằng một phương pháp hết sức kỳ bí.