Chuyện chưa kể về tài năng Nguyên phi Ỷ Lan

Chuyện chưa kể về tài năng Nguyên phi Ỷ Lan

Nguyên phi Ỷ Lan là một trong những phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử nước ta. Bà từng giúp vua trị nước, mang lại cuộc sống ổn định, ấm no cho người dân.

Quân sư lỗi lạc của Tào Tháo là ai?

Quân sư lỗi lạc của Tào Tháo là ai?

Người đứng sau chiến lược "Phò tá Thiên tử hiệu lệnh chư hầu" đưa Tào Tháo tới thành công chính là Mao Giới - Quân sư lỗi lạc của hoàng đế không ngai Trung Nguyên.