Sao ngoại hết thời sang Việt Nam vẫn hot

Sao ngoại hết thời sang Việt Nam vẫn hot

Nhiều sao ngoại đã hết thời nhưng vẫn rất hot ở Việt Nam như trường hợp ca sĩ Yesung khi sang Việt Nam lần này, đã không còn là thành viên của Super Junior.