Những cái chết gây tranh cãi trong "Người phán xử"

Những cái chết gây tranh cãi trong "Người phán xử"

Việc nhân vật Hùng “Cá Rô”, trùm giang hồ Kính Trắng hay Trần Tuấn trong “Người phán xử” bị giết quá dễ dàng hoặc khó hiểu đã nhận không ít phản ứng trái chiều của khán giả.