Hoàng Thái hậu Ỷ Lan và vết đen sám hối mãi không phai

Hoàng Thái hậu Ỷ Lan và vết đen sám hối mãi không phai

Là người nổi danh với tài trị nước, nhưng Hoàng Thái hậu Ỷ Lan lại để lại tiếng xấu vì một hành động lỡ lầm của quá khứ. Có lẽ vì vậy mà cuối đời, bà đã xây rất nhiều ngôi chùa để sám hối.