Ảnh độc về phụ nữ Mông Cổ xưa

Ảnh độc về phụ nữ Mông Cổ xưa

(Kiến Thức) - Đây là chùm ảnh hiếm chụp năm 1990 về những phụ nữ Khalkha Mông Cổ vô cùng lộng lẫy trong trang phục truyền thống trên thảo nguyên. 

10 mỹ đức một người cần có trong đời

10 mỹ đức một người cần có trong đời

Đời người là một quá trình tu dưỡng bản thân trở thành một người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, một người thực sự tốt. Dưới đây là 10 mỹ đức tốt đẹp của làm người, bạn đã tu dưỡng được mấy phẩm chất?