Top sự thật thú vị về đất Phật Nepal

Top sự thật thú vị về đất Phật Nepal

(Kiến Thức) - Quốc kỳ đặc biệt nhất thế giới, chỉ có khoảng 14% dân số sống ở thành thị... là những sự thật thú vị về đất Phật Nepal.