Dễ "chết chùm" theo những cơn "sốt đất"

Dễ "chết chùm" theo những cơn "sốt đất"

Sau bài học của giai đoạn “nổ bong bóng” 2009-2013, phong trào người người rủ nhau đầu tư bất động sản gần đây lại trỗi dậy và khiến nhiều người phải ôm hận.