Mỹ đang sa lầy trong cuộc xung đột Syria

Mỹ đang sa lầy trong cuộc xung đột Syria

(Kiến Thức) - Mỹ đang sa lầy trong cuộc xung đột Syria và sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng mà không nhận được bất kỳ lợi ích nào.