9 điều kiêng kị không nên cầu khi đi chùa

9 điều kiêng kị không nên cầu khi đi chùa

Chùa chiền là nơi đầy tôn nghiêm và thiêng liêng. Dù rằng ta thường quan niệm đi chùa là để mong điều tốt lành nhưng không phải điều gì cũng là nên cầu xin, luôn có điều là cấm kị.