10 trường hợp tử vong hy hữu trên thế giới

10 trường hợp tử vong hy hữu trên thế giới

(Kiến Thức) - Bị đầu rắn hổ mang cắn chết, đuối nước trong bể chứa chocolate, sét tiêu diệt cả đội bóng,...là một số trường hợp tử vong hy hữu trên thế giới.