Về nơi có nhiều cầu ngói nhất Việt Nam

Về nơi có nhiều cầu ngói nhất Việt Nam

Cầu ngói Phát Diệm có niên đại hơn 1 thế kỷ cộng thêm 2 cây cầu ngói mới được xây dựng đã biến huyện Kim Sơn là nơi có nhiều cầu ngói nhất Việt Nam.