Ảnh: Những đặc sản quý hiếm vùng cao

Ảnh: Những đặc sản quý hiếm vùng cao

Chợ phiên chỉ diễn ra 1 ngày nhưng các đặc sản được bày bán đều là những thứ từ tự nhiên như nấm ngọc cẩu, mú từn, hục hặc, chuột rừng, ong đất…