Mỹ chi "khủng" cho ngân sách quốc phòng mới

Mỹ chi "khủng" cho ngân sách quốc phòng mới

(Kiến Thức) - Lầu Năm Góc đang không hài lòng với con số ngân sách mỗi năm hiện có của họ và Washington cần chi nhiều hơn thế để có thể bảo vệ được nước Mỹ.