Mổ xẻ bữa ăn của lính sơn cước Trung Quốc

Mổ xẻ bữa ăn của lính sơn cước Trung Quốc

(Kiến Thức) - Những đơn vị sơn cước của Trung Quốc thường đóng ở vùng hẻo lánh, giữa đồi núi, tuy nhiên lương thực của họ luôn đầy đủ cả đồ tươi lẫn đồ hộp.