Chuyện chưa kể về tình báo Việt Nam (6)

Chuyện chưa kể về tình báo Việt Nam (6)

(Kiến Thức) - Đại tá Phạm Gia Ninh đã cung cấp thông tin quý giá về một chiến dịch tình báo quy mô giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp.

Chuyện chưa kể về tình báo Việt Nam (5)

Chuyện chưa kể về tình báo Việt Nam (5)

(Kiến Thức) - Tình báo là lực lượng đặc biệt, cần những con người có tố chất, dám hy sinh cuộc sống, tình cảm riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ.