Mỹ đã sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Việt Nam?

Mỹ đã sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Việt Nam?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố, việc dỡ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam mở đường cho việc cung cấp nhiều hơn thiết bị quân sự khi Hà Nội cần.