Điểm mặt kẻ thay thế cho B-41 trong HQĐB Việt Nam

Điểm mặt kẻ thay thế cho B-41 trong HQĐB Việt Nam

(Kiến Thức) - Được ưu tiên trang bị những loại vũ khí hiện đại bậc nhất, Hải quân Đánh bộ Việt Nam là một số ít lực lượng trên thế giới được trang bị  súng chống tăng Matador.