Người phụ nữ bị dị ứng với...chồng

Người phụ nữ bị dị ứng với...chồng

Johanna mắc chứng tế bào hoạt tính (MCAS), tức là những tế bào miễn dịch bảo vệ người khỏi các mối đe dọa quay lại tấn công cơ thể khi gặp tác nhân ngoại lai.