Trải lòng của một vị bác sĩ yêu nghề

Trải lòng của một vị bác sĩ yêu nghề

Vất vả, áp lực và có khi cả đau đớn nữa nhưng với các bác sĩ ở Khoa Ngoại Thần kinh, làm việc tại đây mỗi người đều cảm nhận rõ ràng nhất giá trị của nghề y: Nghề chữa bệnh cứu người!