Tour lạ cho khách Tây

Tour lạ cho khách Tây

Gần 30 năm phát triển tại phố núi Đà Lạt, Easy rider đưa du khách quốc tế khám phá Đà Lạt và vùng phụ cận đã tạo được dấu ấn đậm nét.