Khi Quốc hội ra "tối hậu thư"

Khi Quốc hội ra "tối hậu thư"

Với 12 nghị quyết được ban hành, có lẽ kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XIV) giữ kỷ lục về số nghị quyết được “ra đời” trong một kỳ họp.