Giá mà tiền có thể cải tử hoàn sinh

Giá mà tiền có thể cải tử hoàn sinh

Người đã chết 15 năm vẫn có thể ký nhận tiền chính sách trong khi những người còn đang sống lại bị “om” tiền hỗ trợ thiên tai suốt 6 năm là những chuyện tưởng như đùa tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Chồng đâm vợ rồi tự tử ở Sài Gòn

Chồng đâm vợ rồi tự tử ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Người chồng bất ngờ xông vào cửa hàng Coop Food (Saigon Co-op) đâm vợ là cửa hàng trưởng rồi dùng dao đâm chính mình, khiến cả hai gục tại chỗ.