Bộ Công thương cách chức ông Hà Quốc Quân

Bộ Công thương cách chức ông Hà Quốc Quân

(Kiến Thức) - Bộ Công Thương ra quyết định cách chức ông Hà Quốc Quân - GĐ Trung tâm Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ của Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp.