Chiêu trục lợi đất vàng của quan huyện

Chiêu trục lợi đất vàng của quan huyện

Nắm được quy hoạch dự án một khu nghỉ dưỡng sẽ đặt tại xã Thịnh Lộc, khoảng tháng 10/2016, một số cán bộ Phòng TN&MT huyện đã mua lại đất của người dân đang để hoang.