Ma trận thực phẩm chức năng

Ma trận thực phẩm chức năng

Nhiều thanh niên tuổi 18-20 không bằng cấp, chuyên môn về ngành y dược, trở thành những dược sĩ, bác sĩ “rởm”, lừa lọc người bệnh.