New York sắp cạn nguồn máy thở dự trữ

New York sắp cạn nguồn máy thở dự trữ

Thống đốc Andrew Cuomo ngày 2/4 cho biết, với tốc độ sử dụng máy thở cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV2 nhiều như hiện nay, tiểu bang chỉ còn đủ máy dùng cho người bệnh thêm 6 ngày nữa.