Khi vua sư tử phát điên vì những kẻ khó ưa

Khi vua sư tử phát điên vì những kẻ khó ưa

Từ khi nào mà một vị vua phải chịu đựng sự thiếu tôn trọng như vậy?" Đó chắc hẳn là suy nghĩ của một con sư tử đực dũng mãnh tại Kenya khi nó đang bị...