Rắn bị chim tấn công tơi tả

Rắn bị chim tấn công tơi tả

Một con rắn dây bị chim Grey-headed Bushshrike (thuộc họ Malaconotidae) tấn công liên tục mà không hề phản kháng.