7 lời nói cay độc làm tổn thương con trẻ

7 lời nói cay độc làm tổn thương con trẻ

Vết thương đòn roi thì có thể lành chứ vết thương tinh thần sẽ đeo đuổi con suốt phần đời còn lại. Khi con mắc lỗi, thay vì kiên trì dạy bảo con, cha mẹ lại hay chì chiết bằng 7...