Liệu tai nghe có dây đã thực sự tuyệt chủng?

Liệu tai nghe có dây đã thực sự tuyệt chủng?

Tốc độ phát triển vũ bão của công nghệ khiến không ít phát minh mang tính lịch sử của loài người dần trở thành... lịch sử. Đầu tiên là máy chụp ảnh dùng phim, sau đó là đĩa than,...