Facebook sắp bị Đức điều tra

Facebook sắp bị Đức điều tra

Facebook đang bị Cơ quan giám sát chống độc quyền của Đức đưa vào "tầm ngắm" bởi việc thu thập thông tin người dùng trái phép.