Không phải Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý giấu tài vì sợ người nào nhất?

Không phải Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý giấu tài vì sợ người nào nhất?

Nhiều người cứ ngỡ Gia Cát Lượng là đối thủ mạnh nhất và cũng là người khiến Tư Mã Ý sợ nhất khi đối diện. Thế nhưng, Tư Mã Ý giấu tài vì kiêng sợ một nhân vật lớn khác.