Vương Lực Khang của Mộc Hoa Đường vi phạm quảng cáo

TPCN/TPBVSK Vương Lực Khang của Mộc Hoa Đường lại “dính phốt” vi phạm quy định quảng cáo, bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo. Vương Lực Khang vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm. Vương Lực Khang bị cảnh báo Vương Lực Khang quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc