Vàng Phú Cường nghi buôn lậu kim cương

Thông tin mới nhất về nghi án cửa hàng vàng Phú Cường buôn lậu kim cương; quy mô cửa hàng vàng Phú Cường; tầm cỡ công ty Phú Cường.