Tương cà Chin-su Masan có gián chết

Cập nhật thông tin, hình ảnh về việc sản phẩm Tương cà Chin-su Masan có gián chết; Chin-su Masan nói gì về việc có gián chết trong chai tương cà; Những lần sản phẩm của Masan bị tố kém chất lượng.