TỔNG THỐNG TRUMP MẮC COVID-19

Tin tức, cập nhật mới nhất về tình hình Tổng thống Trump mắc COVID-19. Quá trình điều trị, điều phối công việc của Tổng thống Trump sau khi mắc COVID-19.