The SUN Mễ Trì

Thông tin, hình ảnh, video sự cố đứt cáp cẩu dự án The SUN Mễ Trì. Hiện trường đứt cáp cẩu The SUN Mễ trì thế nào, bao nhiêu người bị thương. Chủ đầu tư dự án The SUN Mễ Trì nói gì.