Thế giới phần mềm

Tin tức cập nhật về các phần mềm mới nhất, tư vấn lựa chọn phần mềm, thủ thuật sử dụng phần mềm.

10 ứng dụng cho iPhone giá đắt giật mình

10 ứng dụng cho iPhone giá đắt giật mình

(Kiến thức) - Trong khi đa phần ứng dụng phải trả phí trên iPhone đều chỉ có giá một vài USD, vẫn tồn tại những ứng dụng trên iPhone có giá đắt giật mình.