Pacific - Hòa Bình xây khu sinh thái tâm linh Lạc Thủy

Pacific - Hòa Bình xin "đất lúa" xây khu sinh thái tâm linh Lạc Thủy. Thông tin mới và cập nhật nhất về dự án khu sinh thái tâm linh Lạc Thủy của Pacific - Hòa Bình.

Lý do khu sinh thái tâm linh Lạc Thủy của Pacific - Hòa Bình chưa đủ điều kiện xem xét?

Lý do khu sinh thái tâm linh Lạc Thủy của Pacific - Hòa Bình chưa đủ điều kiện xem xét?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét.