Ô NHIỄM TẠI LÀNG NGHỀ MẪN XÁ - BẮC NINH

Ô nhiễm tại làng nghề Mẫn Xá, Bắc Ninh: Hơn 300 hộ làm nghề cô đúc nhôm tại Mẫn Xá (Bắc Ninh) đã tạo nên làng nghề tái chế nhôm lớn nhất miền Bắc, cùng với đó là một môi trường ô nhiễm khủng khiếp.

GS Đặng Hùng Võ ám ảnh với làng nghề Mẫn Xá

GS Đặng Hùng Võ ám ảnh với làng nghề Mẫn Xá

Theo GS Đặng Hùng Võ nhiều địa phương chưa đủ quyết liệt khi xử lý các vấn đề ô nhiễm làng nghề, ô nhiễm môi trường cứ thế lan rộng và ngày một trầm trọng.