NSND TRUNG KIÊN QUA ĐỜI

NSND Trung Kiên qua đời sáng 27/1 tại nhà riêng do tuổi già, hưởng thọ 82 tuổi. Thông tin tang lễ NSND Trung Kiên