Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Đại tướng Lê Đức Anh từ trần,  Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần, đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh