Mì Kokomi Của Masan Có Sinh Vật Lạ

Thông tin mới nhất về việc sản phẩm Mì Kokomi của Masan có sinh vật lạ; Trả lời của Công ty Masan về sự việc này; Những scandal của Masan thời gian qua.