Dự án Hanoi WestGate bỏ hoang 10 năm

Chi tiết thông tin, hình ảnh về Dự án Hanoi WestGate bỏ hoang 10 năm; Chủ đầu tư dự án Hanoi WestGate bỏ hoang 10 năm là ai? Soi năng lực của Công ty TNHH liên doanh Hà Nội - WestGate.

Gami Eco Charm – Hòn ngọc xanh giữa núi đồi Tây Bắc Đà Nẵng

Gami Eco Charm – Hòn ngọc xanh giữa núi đồi Tây Bắc Đà Nẵng

Năm vừa qua, cùng với sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng, sự đầu tư của thành phố Đà Nẵng vào các dự án trọng điểm, bất động sản khu vực cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.