Động Vật Giống Người

Trong thế giới tự nhiên, có những loài động vật giống người một cách kỳ lạ. Những động vật như châu chấu, voi... khiến các nhà khoa học phải kinh ngạc khi có các đặc tính như "sao y bản chính" của con người.