Diễn viên Khôi Nguyên qua đời

Diễn viên Khôi Nguyên qua đời vì ung thư tụy giai đoạn cuối. Thông tin tang lễ diễn viên Khôi Nguyên phim Chạy án.