Cty CP Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình gây ô nhiễm

Bằng chứng hình ảnh, video Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình xả thải gây ô nhiễm nặng. Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình bị xử lý như nào khi xả thải ra môi trường khiến cuộc sống dân Lạc Thủy (Hòa Bình) khốn đốn?