Công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công

Loạn công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công - Hà Nội. Uỷ ban nhân dân phường Định Công nói gì? Uỷ ban nhân dân phường Định Công xử lý các công trình trái phép trên đất nông nghiệp thế nào?

Công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công: Trách nhiệm lãnh đạo ở đâu?

Công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công: Trách nhiệm lãnh đạo ở đâu?

"Ở đây đã có những dấu hiệu buông lỏng trong quản lý xây dựng, thậm chí bao che, dung túng đối với các công trình sai phạm..." là quan điểm của luật sư Bình trước tình trạng loạn công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Định Công - Hà Nội.